Билярдна зала

За една билярдна зала е много важно ефективното използване на всички игрални маси и контрол върху правилното отчитане на изиграните игри.

Затова barsy предлага не само софтуера за управление на заведението, но създадохме специализирано смарт решение, което да работи за вас в управление на игралните маси. Представлява хардуер за билярдни зали, който контролира директно осветлението над масите за игра според това колко са заплатили клиентите. Ако няма отворена сметка в системата и заплащане, barsy няма да активира осветлението над съответната маса. Край на притеснението ви, че масите не се използват ефективно. Персоналът директно може да следи в системата натовареността на масите, но системата контролира до кога може да продължи една игра, предупреждава, когато кредита, който клиентът е заредил изтича и изгася осветлението, когато заплатеното време изтече.

Билярдна зала

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Защо да използвате barsy

 • Работа с тъч-монитори;
 • Визуална схема на салона/салоните на залата;
 • Магнитни карти за бърз достъп на персонала и управителя до системата (карточетец за магнитни карти);
 • Голяма свобода при работа със сметки - разделяне, местене, зачисляване по клиенти;
 • Служебни бележки за кухня и/или бар;
 • Лесна и ясна отчетност на служебна консумация;
 • Издаване на фактури от точката на продажба / каса;
 • Работа с широка гама фискални принтери и касови апарати;
 • Може да настроите режима на работа тип "Сервитьор" или тип "Барман", което прави възможно следенето на време за изпълнение на поръчките и повишаване на степента на кооперативност в екипа.
 • Интерфейс с визуално представяне на салона на бара дава пълна представа както за персонала така и за вас самия за заетостта, настаняването и правилното маркиране на текущите поръчки.
 • Лесен и интуитивен интерфейс спомага за бързата работа по маркиране и обслужване на поръчките, както и за лесното обучение на персонала.
 • Специално меню "Мониторинг" в административния модул ви дава пълен контрол над текущата работа на персонала, като лесно можете да забележите евентуални злоупотреби на персонала.

Barsy е подходящо решение за:

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване